21 kwietnia br. ppłk Mirosław Detmer, Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Sztumie brał udział w uroczystym apelu poświęconym pamięci por. Zygmunta Romańczuk – Kowalewskiego.

Por. Zygmunt Romańczuk – Kowalewski był aspirantem przedwojennej Straży Więziennej i oficerem 4. Pułku Piechoty Legionów, zamordowanym w 1940 roku w Katyniu.

Dąb pamięci i tablica pamiątkowa

W 2011 roku z inicjatywy Zakładu Karnego w Sztumie i Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach dla upamiętnienia por. Zygmunta Romańczuk – Kowalewskiego, w ramach akcji „Katyń – ocalić od zapomnienia” na terenie szkoły posadzony został dąb pamięci i tablica pamiątkowa.

Corocznie dla upamiętnienia tego wydarzenia odbywa się uroczysty apel, na którym nie mogło zabraknąć delegacji Zakładu Karnego w Sztumie. W tym roku jednostkę reprezentował ppłk Mirosław Detmer, Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Sztumie.

 

Tekst: st. szer. Anna Jasnoch-Rygielska

Zdjęcia: por. Michał Sobotka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej