4 lutego 2023 roku w Szymbarku odbyła się Roczna Narada Prezesów Zarządów Oddziałów Gminnych ZOSP RP oraz Komendantów Gminnych ZOSP RP województwa pomorskiego.

Ważne podsumowanie i plany na przyszłość

Obradom przewodniczył Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej woj. pomorskiego druh Marek Buza. Podczas narady dokonano podsumowania działalności Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP oraz jednostek OSP woj. pomorskiego w roku 2022. Omówiono najważniejsze zagadnienia i plany Związku na rok bieżący. W naradzie uczestniczyli też przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej w osobach nadbrygadiera Piotra Sochy, Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gdańsku oraz brygadiera Wojciecha Berenta, Zastępcy Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gdańsku – koordynatora ds.OSP, którzy omówili dotychczasową współpracę Państwowej Straży Pożarnej z jednostkami OSP, a także przedstawili informacje dotyczące planów finansowania działalności operacyjnej jednostek OSP, w ramach dotacji z budżetu państwa. 

Zostań funkcjonariuszem Służby Więziennej

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Sztumie wzięli udział w Naradzie Prezesów Zarządów Oddziałów Gminnych ZOSP RP oraz Komendantów Gminnych ZOSP RP województwa pomorskiego, gdzie przedstawili ofertę rekrutacyjną do formacji. Podczas spotkania funkcjonariusze nawiązali kontakt z przedstawicielami OSP powiatów województwa pomorskiego, gdzie w najbliższym czasie zostaną przeprowadzone spotkania z druhami OSP, w szczególności powiatów malborskiego i sztumskiego, celem szczegółowego zaprezentowania formacji pod kątem prowadzonych rekrutacji do Służby Więziennej. 

Bycie funkcjonariuszem Służby Więziennej to przede wszystkim stała forma zatrudnienia, możliwość rozwoju osobistego poprzez m.in. bezpłatne szkolenia specjalistyczne, możliwość uzyskania dofinansowania do czesnego na studia, czy też przede wszystkim szeroka ścieżka kariery zawodowej.

 

Tekst: kpt. Sławomir Sidorowicz, kpt. Marcin Steiniger

Zdjecia: kpt. Marcin Steiniger

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej