2 września 2022 roku Dyrektor Zakładu Karnego w Sztumie ppłk Marian Szałkowski wziął udział w uroczystościach upamiętniających 83. rocznicę pierwszego transportu więźniów do obozu.

Kultywujemy pamięć

Obóz Stutthof jest jednym z głównych miejsc kaźni Polaków z terenów Wolnego Miasta Gdańska i całego Pomorza. Decyzją Reichsfűhrera-SS Heinricha Himmlera obóz w styczniu 1942 r. przekazano pod zarząd Centrali Obozów Koncentracyjnych w Oranienburgu. Charakter KL Stutthof stawał się coraz bardziej międzynarodowy, gdyż więziono tu również ludzi innych narodowości. W grudniu 1944 r. zajmował już powierzchnię 122 ha. Obok baraków na jego terenie znajdowały się m.in. zakłady przemysłowe DAW, które wykorzystywały niewolniczą pracę więźniów. Przez 2077 dni istnienia obozu Stutthof więzionych w nim było ok. 110 tys. osób pochodzących z 28 państw. Większość z nich stanowili Polacy i Żydzi. Dla 65 tys. spośród nich Stutthof stał się cmentarzem.

Uroczystości

Obchody 83. rocznicy pierwszego transportu do obozu Stutthof odbyły się na terenie dawnego niemieckiego obozu zagłady Stutthof w Sztutowie. W programie uroczystości przewidziano obok odegrania Hymnu Państwowego i Pieśni Obozowej także czas na wystąpienie byłego więźnia. Wzruszające przemówienie Tadeusza Rydzewskiego, który przeżył obozowe piekło, poruszyło uczestników uroczystości. Pan Tadeusz do KL Stutthof trafił w grudniu 1943 r. Zarejestrowano go pod numerem obozowym 27 164. Oprawę uroczystości zapewniła Kompania i Orkiestra Reprezentacyjna Marynarki Wojennej RP. W hołdzie ofiarom poszczególne delegacje złożyły kwiaty pod Pomnikiem Walk i Męczeństwa.

 

tekst: por. Sławomir Sidorowicz

zdjęcia: plut. Kamil Bartos

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej