Funkcjonariusze Służby Więziennej angażują więźniów w działalność twórczą, dzięki której mogą nie tylko konstruktywnie wykorzystać czas kary, ale również zadbać o swój rozwój osobisty, wzmocnić poczucie własnej wartości, właściwie i skutecznie wykorzystać czas na społeczną readaptację. Taką możliwość daje im również sztumski Przegląd Sztuki Więziennej.

Sztuka zza krat

Sztumski Przegląd Sztuki Więziennej to najstarsze tego typu przedsięwzięcie w Polsce. Już po raz 31. prace w kategoriach literackiej, artystycznej, muzycznej, filmowej oraz teatralnej wystawiają osoby pozbawione wolności z Polski. Twórcza resocjalizacja pozwala na poznanie własnych potrzeb i uzdolnień, daje możliwości zmierzenia się ze swymi słabościami. Ma znaczenie w kształtowaniu właściwej hierarchii wartości, internalizacji norm moralnych, czy społecznie pożądanych postaw. Dzięki temu sztuka może stać się ważnym elementem resocjalizacji. 

Sztuka bez granic

Już po raz 18. w przeglądzie uczestniczyli artyści z zagranicy. Międzynarodowy charakter przeglądu to następstwo wieloletniej współpracy pomiędzy Służbą Więzienną Polski, Czech i Litwy. Nawiązana współpraca stanowi płaszczyznę do wymiany doświadczeń z zakresu resocjalizacji i bezpieczeństwa. 

Wernisaż 

Coroczną edycję przeglądu wieńczy uroczysta wystawa nadesłanych prac. W czasie uroczystości wyróżniono najlepszych twórców, a każdemu uczestnikowi podziękowano za udział. W tym roku w przeglądzie udział wzięło 260 twórców z Polski i 38 z Czech i Litwy, którzy nadesłali łącznie ponad 2000 prac. Prace więziennych twórców można oglądać w salach wystawowych Sztumskiego Centrum Kultury, wystawa potrwa do 31 lipca.

Honorowy patronat

Patronat honorowy nad przeglądem objął Zbigniew Ziobro - Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny, gen. Jacek Kitliński - Dyrektor Generalny Służby Więziennej oraz Leszek Tabor – Burmistrz Miasta i Gminy Sztum.


 

Tekst: mjr Kamil Dobrzyński 

Zdjęcia: kpt. Piotr Szymański-Sztym

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej