W dniu 20 czerwca br. gościliśmy uczniów klas mundurowych z Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku. Spotkanie zorganizowane zostało w ramach programu resocjalizacji sprzyjającego readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności pn. ''Most ku Trzeźwości''

W ramach programu ''Most ku Trzeźwości'' – realizowanego od wielu lat w Zakładzie Karnym w Krzywańcu, zapraszamy cyklicznie młodzież szkolną, która w trakcie wizyty w jednostce penitencjarnej ma możliwość podniesienia świadomości w zakresie konsekwencji społecznych, zdrowotnych i prawnych zażywania środków zmieniających świadomość, następstw grożących w przypadku popełniania czynów przestępczych.

W trakcie wizyty uczniowie poznali również specyfikę pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej, a także podstawowe zagadnienia związane ze sposobem wykonywania kary pozbawienia wolności oraz funkcjonowania oddziałów terapeutycznych i Domu dla Matki i Dziecka. Zaproszona młodzież miała również możliwość rozmowy z kadrą poszczególnych działów służby, zwiedzania terenu zakładu, zapoznania się z podstawowymi środkami ochrony znajdującymi się na wyposażeniu Służby Więziennej.

Uczniowie uczestniczyli także w interaktywnym wykładzie – pogadance, nawiązującej do historii powstawania Służby Więziennej i aktualnej roli tej formacji mundurowej w systemie bezpieczeństwa narodowego. Przedstawiono również wartości patriotyczne oraz zasady przestrzegania i ochrony praw człowieka oraz podstawowych wolności.

Uczniowie klas mundurowych bardzo często mają już dostateczną wiedzę na temat systemu bezpieczeństwa państwa oraz roli poszczególnych służb mundurowych. Tym razem nie było inaczej. Młodzież spontanicznie reagowała na zadawane pytania i bardzo chętnie również uczestniczyła w pogadance. Informacje zwrotne uzyskane w trakcie trwania spotkania oraz po ich zakończeniu wskazują na bardzo pozytywny odbiór zarówno ze strony młodzieży, jak i opiekunów. Natomiast dzięki interakcji uczniów i ich ciekawości udało się obalić wiele powszechnie obowiązujących mitów i stereotypów związanych ze sposobem wykonywania kary pozbawienia wolności oraz funkcjonowaniem samego więziennictwa.

Otwartość, zaangażowanie i aktywność opiekunów oraz grup pozwoliło na realizację spotkania w sposób twórczy i konstruktywny – za co serdecznie dziękujemy.

 

Tekst: kpt. Agnieszka Skowrońska, por. Piotr Hamera
Zdjęcia: kpt. Agnieszka Skowrońska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej