W Zakładzie Karnym w Rawiczu już po raz siódmy zorganizowano ogólnopolski konkurs „Szpalty za kratą”, w którym oceniane są gazetki więzienne

Wyróżnienie dla Zakładu Karnego w Krzywańcu

W tegorocznym konkursie „Szpalty za kratą” Zakład Karny w Krzywańcu wyróżniony został II miejscem za gazetkę "Przystanek Krzywaniec".  Gratulujemy Pani redaktor st. chor. Katarzynie Ruszkowskiej, która na co dzień nadzoruje, inspiruje i czuwa nad zespołem tworzącym gazetkę. Wyróżnienie to cieszy tym bardziej, że poziom nadesłanych prac był bardzo wysoki a końcowa ocena i klasyfikacja nadesłanych prac stanowiły dla jury niełatwe zadanie. Ponadto w ubiegłorocznym konkursie "Przystanek Krzywaniec" zajął czwarte miejsce, co świadczy o tym, że nasza gazetka z roku na roku staje sie coraz lepsza. 

Przystanek Krzywaniec

„Przystanek Krzywaniec” to kwartalnik redagowany w ramach autorskiego programu resocjalizacji „Gazetka Więzienna”. Autorem i koordynatorem programu jest st. chor. Katarzyna Ruszkowska mł. wychowawca działu penitencjarnego. Założeniem programu jest propagowanie wśród osób odbywających karę pozbawienia wolności kultury czytelniczej oraz kształtowanie postaw prospołecznych. W kwartalniku poruszana jest tematyka związana z odbywaniem kary pozbawienia wolności, przedstawiane są wydarzenia bieżące w kraju, przybliżane tło historyczne świąt i wydarzeń patriotycznych. Ważną dla skazanych pozycję stanowią porady psychologa oraz prawnika wydawane w języku angielskim oraz rosyjskim dla przebywających w jednostce cudzoziemców.

W gazetce jest także miejsce na twórczość własną osadzonych: poezję, prozę, rysunek, rękodzielnictwo jak również jest w niej dział z rozrywką, humorem oraz dział sportowy i horoskop.

Klasyfikacja Końcowa

Najwyżej ocenione zostały:

I miejsce – „Przystanek Grochów” - wydawany przez Areszt Śledczy Warszawa - Grochów,

II miejsce – „Przystanek Krzywaniec” - wydawany przez Zakład Karny w Krzywańcu,

III miejsce – „Docelówka Braniewska” – wydawany przez Zakład Karny w Braniewe.

 

Więcej o konkursie:

https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-rawiczu-vii-ogonopolski-konkurs-szpalty-za-krata

 

Tekst: por. Piotr Hamera

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej