W dniu 24 listopada br. w Żagańskim Pałacu Kultury uczniowie szkół średnich powiatu żagańskiego dowiedzieli się jak zostać funkcjonariuszem Służby Więziennej oraz poznali ofertę edukacyjną Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości

Służba Więzienna – to mądry wybór

W dniu 24 listopada w sali „Inter” Pałacu Książęcego w Żaganiu Dyrektor Zakładu Karnego     w Krzywańcu płk Daniel Janowski, Wicestarosta Żagański Anna Michalczuk, Dyrektor Żagańskiego Pałacu Kultury Anna Mrowińska oraz przedstawiciele Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości zorganizowali spotkanie z młodzieżą szkół średnich Powiatu Żagańskiego. Spotkanie to miało na celu przedstawienie młodzieży możliwości podjęcia zatrudnienia w jednostce penitencjarnej po zakończeniu edukacji na poziomie szkoły średniej – a także zaprezentowania oferty kształcenia szkolnictwa wyższego w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości

Rzecznik Prasowy Kampusu Mundurowego Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości mjr Ewa Saganowska przedstawiła zgromadzonej młodzieży szeroką ofertę edukacyjną – w szczególności na kierunku Penitencjarystyka i Kryminologia, na którym uczelnia oferuje bezpłatnie całodzienne wyżywienie, zakwaterowanie, umundurowanie, wynagrodzenie oraz zatrudnienie po zakończeniu nauki. Mjr Ewa Saganowska przedstawiła również pozostałą bogatą ofertę nauczania na innych kierunkach związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem narodowym oraz warunki ubiegania się o przyjęcie na studia i przebieg procesu kształcenia.

Pierwsze ważne życiowe decyzje

„Już w przyszłym roku, będziecie Państwo podejmować pierwsze ważne decyzję w swoim dorosłym życiu. Dorosłość zaczyna się bowiem nie w wieku ukończenia 18 lat – a w momencie zakończenia nauki na poziomie szkoły zawodowej lub średniej. To właśnie wtedy dokonuje się wyboru pierwszej pracy, wyboru kierunku dalszego kształcenia lub łączy się pracę zawodową z dalszą nauką. Służba Więzienna i Zakład Karny w Krzywańcu oddalony o 30 kilometrów od Żagania oferuje Państwu te wszystkie możliwości. Już po zakończeniu szkoły średniej możecie starać się o pracę w Służbie Więziennej lub studiować na uczelni wyższej tej Służby. Możecie Państwo również pracować i studiować – a jak się tutaj dowiedzieliśmy, studia w Wyższej Szkole Wymiary Sprawiedliwości dla funkcjonariuszy Służby Więziennej są nieodpłatne. Jest to w mojej ocenie doskonała oferta. Dlatego zachęcam wszystkich Państwa do uważnego wysłuchania obecnych tu dzisiaj funkcjonariuszy Służby Więziennej i do zapoznania się z ofertą, którą dla Państwa przygotowali – bo praca w zakładzie karnym to dobry i mądry wybór” – powiedziała Wicestarosta Żagański Anna Michalczuk.

Stereotypy

Spotkanie z młodzieżą stanowiło również doskonałą okazję do obalenia powszechnie obowiązujących mitów i stereotypów związanych ze sposobem wykonywania kary pozbawienia wolności oraz funkcjonowaniem samego więziennictwa. Zgromadzona młodzież ze zdumieniem bowiem przyjęła informację o tym, że Służba Więzienna to trzecia największa służbą mundurowa w naszym kraju, w której szeregach ponad 60% kadry posiada wyższe wykształcenie. Nie mniej interesujące okazały się informację dotyczące kwestii codziennego funkcjonowania zakładu karnego, porządku wewnętrznego, pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz typów i rodzajów zakładów karnych. Lista pytań zadawanych  przez młodzież zdawała się nie mieć końca  – co nas niezmiernie ucieszyło. Żadne jednak z zadanych pytań nie pozostało bez odpowiedzi.

 

Serdecznie Dziękujemy Wicestaroście Żagańskiemu Annie Michalczuk oraz Dyrektor Żagańskiego Pałacu Kultury Annie Mrowińskiej za możliwość zorganizowania powyższego spotkania. 

Dziękujemy również Przedstawicielom Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości za przybycie na spotkanie i przedstawienie bogatej oferty edukacyjnej.

 

Więcej o akcji:

 

Tekst: por. Piotr Hamera
Foto: kpt. Ewa Igiel

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej