W tym roku program „Leśna Kolonia” realizowany będzie już po raz czternasty. Pierwszy raz natomiast program ten wzbogacony zostanie o warsztaty teatralne realizowane w ramach zawartego porozumienia z Fundacją TIFF Collective.

Leśna Kolonia już po raz 14.

Program readaptacji społecznej „Leśna Kolonia” realizowany jest w Zakładzie Karnym w Krzywańcu od 2006 roku. Program koncentruje się na oddziaływaniach wobec skazanych matek, które w trakcie kary nie mają możliwości systematycznego widywania się z dziećmi, z uwagi na ograniczoną władzę rodzicielską, pobyt dzieci w placówkach opiekuńczych lub odległość dzielącą miejsce pobytu dziecka od zakładu karnego. W trakcie kolonii kształtuje się umiejętności skazanych w zakresie samodzielności, zaradności, współpracy i ponoszenia konsekwencji swojego postępowania. Zakwalifikowane do programu kobiety będą mogły aktywnie spędzić czas ze swoimi dziećmi na kolonii od 22 lipca do 3 sierpnia 2019 r. Nim jednak to nastąpi, uczestniczki przejdą warsztaty podnoszące kompetencje społeczne i rodzicielskie między innymi z zakresu:

  • asertywności, umiejętności wyrażania swoich uczuć, komunikacji,
  • sposobów radzenia ze stresem,
  • roli rodziców w życiu dziecka,
  • obowiązków rodziców względem dzieci.

Nowa formuła programu

W tym roku program ma nową formułę rozszerzoną o warsztaty teatralne realizowane w ramach porozumienia Zakładu Karnego w Krzywańcu z Fundacją TIFF Collective. Warsztaty prowadzone będą przez fundację TIFF Collective w ramach projektu „LATO w TEATRZE 2019 r.” Fundacja na ten cel pozyskała dofinansowanie z konkursu grantowego. „Lato w Teatrze” to program Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

"Po drugiej stronie lustra"

Zwieńczeniem warsztatów tatralnych będzie spektakl pt. „Po drugiej stronie lustra”, w którym główne role odegrają uczestnicy projektu. Spektakl wystawiony zostanie 3 sierpnia 2019 r. o godz. 14.00 w sali widzeń Zakładu Karnego w Krzywańcu.

Budowa relacji rodzicielskich

Po wielu udanych edycjach "Leśnej Kolonii" z całą stanowczością można stwierdzić, że program przyczynia się do redukcji negatywnych emocji spowodowanych rozłąką z najbliższymi. Zbliża rodziców w relacjach z dziećmi, jak również, w niejednym przypadku, stanowi pierwszy od wielu lat początek w budowaniu relacji rodzicielskich.

Tekst: kpt. Ewa Igiel, ppor. Piotr Hamera

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej