W dniu 23 listopada br. gościliśmy uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego w Krośnie Odrzańskim. Spotkanie zorganizowane zostało w ramach programu resocjalizacji sprzyjającego readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności pn. ''Most ku Trzeźwości''

Spotkanie miało na celu podniesienie świadomości młodzieży w zakresie konsekwencji społecznych, zdrowotnych i prawnych zażywania środków zmieniających świadomość, a także konsekwencje grożące w przypadku dokonania czynów przestępczych. Ponadto przedstawiono podstawowe zagadnienia związane ze sposobem wykonywania kary pozbawienia wolności oraz funkcjonowaniem oddziałów terapeutycznych.

W trakcie wizyty przybliżona została również praca funkcjonariuszy Służby Więziennej, ukierunkowana na budowanie pozytywnego obrazu służby oraz propagowanie wśród młodzieży wartości patriotycznych.

 

Tekst: kpt. Agnieszka Skowrońska, por. Piotr Hamera
Zdjęcia: kpt. Ewa Igiel

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej