W dniu 21 listopada br. studenci III roku Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie rozpoczęli w Zakładzie Karnym w Krzywańcu trzytygodniowe praktyki zawodowe

Studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Penitencjarystyka dla funkcjonariuszy Służby Więziennej rozpoczęli praktyki w naszej jednostce. Celem praktyk jest weryfikacja i rozszerzenie zdobytej wiedzy w trakcie studiów oraz rozwijanie umiejętności pozwalających na praktyczne wykorzystanie wiedzy teoretycznej w działaniach praktycznych niezbędnych w pracy zawodowej. W trakcie realizowanych praktyk poznają procedurę i czynności związane z przyjęciem, badaniami i klasyfikacją osadzonego.

W sposób empiryczny zaznajomią się z przestrzeganiem porządku wewnętrznego jednostki, podstawą prawną jego wydania oraz rolą jaką spełnia dla bezpieczeństwa zakładu karnego. Poznają również prawa i obowiązki osób skazanych odbywających karę pozbawienia wolności oraz rolę i zadania Komisji Penitencjarnej.

W formie praktycznej zapoznają się także ze strukturą organizacyjną jednostki penitencjarnej oraz typowymi czynnościami służbowymi ze szczególnym uwzględnieniem zadań ochronnych oraz prowadzenia czynności profilaktycznych i organizacji pracy penitencjarnej.

Mamy nadzieję, że praktyki w Zakładzie Karnym w Krzywańcu dostarczą im konkretnej wiedzy, którą będą mogli wykorzystać w dalszym procesie swojego kształcenia oraz wykonywania obowiązków służbowych już jako funkcjonariusze Służby Więziennej.

 

Tekst: por. Piotr Hamera / kpt. Ewa Igiel
Zdjęcia: por. Piotr Hamera / kpt. Ewa Igiel

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej