9 czerwca 2022 r. funkcjonariusze Zakładu Karnego w Krzywańcu uczestniczyli w akcji „Bezpieczne Wakacje” zorganizowanej w Publicznej Szkole Podstawowej w Tomaszowie

W ramach akcji „Bezpieczne Wakacje” zorganizowano pokaz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu z udziałem Wójta Gminy Żagań Leszka Ochrymczuka. Po pokazie uczniowie uczestniczyli w pogadankach na temat bezpieczeństwa w czasie wakacji z funkcjonariuszami Powiatowej Komendy Policji w Żaganiu, Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu, Służby Więziennej z Zakładu Karnego w Krzywańcu, Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej Placówki SG w Tuplicach, oraz pracownikami Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Zielonej Górze i Państwowej Inspekcji Pracy w Zielonej Górze.

W Zakładzie Karnym w Krzywańcu od wielu lat realizowany jest program ''Most ku Trzeźwości” w ramach, którego m.in.  zapraszamy cyklicznie młodzież szkolną, która w trakcie wizyty w zakładzie karnym ma możliwość podniesienia świadomości w zakresie konsekwencji społecznych, zdrowotnych i prawnych zażywania środków zmieniających świadomość, następstw grożących w przypadku popełniania czynów przestępczych.

Tym razem dzięki współpracy wielu służb mundurowych mogliśmy odwiedzić uczniów w ich naturalnym środowisku – w szkole, za co serdecznie dziękujemy organizatorom.

Więcej w mediach:

https://zachod.pl/655861/o-bezpieczenstwie-podczas-wakacji-w-tomaszowskiej-szkole/

 

Tekst: kpt. Ewa Igiel, por. Piotr Hamera
Zdjęcia: kpt. Agnieszka Skowrońska, mł. chor. Aleksandra Hołdowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej