Dwóch funkcjonariuszy Oddziału Zewnętrznego w Lublińcu zostało uhonorowanych brązową odznaką „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia”.

Odznaczenia dla dawców
Odznakę, wraz z legitymacją „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”, wydaje Polski Czerwony Krzyż, na podstawie danych przekazanych przez jednostkę organizacyjną publicznej służby krwi, w której dawca krwi oddał krew lub jej składniki o objętości uprawniającej do nadania tej odznaki. W tym roku dwóch funkcjonariuszy z lublinieckiej jednostki otrzymało odznaczenia. Są to: kpt. Adam Kuderski i kpr. Piotr Pawełczyk.

Szacunek i uznanie
Wielu funkcjonariuszy z Oddziału Zewnętrznego w Lublińcu oddaje krew, jedni regularnie, inni sporadycznie, ale każdy z nich robi to z potrzeby serca, wiedząc że w ten sposób mogą pomóc innym. To tacy cisi bohaterowie, nie chwalą się tym co robią. Twierdzą, że „nie ma o czym mówić, ani czym się chwalić”. Oni „po prostu” oddają krew.
Na co dzień nikt nie wie, że oddają krew, robią to anonimowo, nie oczekują za to żadnych nagród. Najczęściej dowiadujemy się o tym spotykając ich przy ambulansie do pobierania krwi na lublinieckim rynku, gdy wypisują ankiety przed oddaniem krwi. Tak samo było i tym razem. O tym, że Adam Kuderski i Piotr Pawełczyk zostaną odznaczeni dowiedziałem się podczas rozmowy, w której Adam oświadczył, że wybiera się na uroczystość nadania odznaczeń dla dawców krwi. Dopytany, dopiero w dalszej części rozmowy powiedział, że to właśnie on, oraz Piotr otrzymają brązowe odznaki honorowe. Warto zaznaczyć, że nie są to pierwsi funkcjonariusze z Lublińca, którzy otrzymali takie odznaczenia. Na pewno też nie są ostatnimi, bo szeregi dawców krwi z Oddziału Zewnętrznego regularnie się powiększają. Ich postawa zasługuje na szacunek i uznanie.

Zostać dawcą
Dla przypomnienia dawcami krwi mogą zostać wszystkie osoby, które mają od 18 do 65 lat i cieszą się dobrym zdrowiem, a także: które ważą co najmniej 50 kilogramów, u których w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie wykonano akupunktury, tatuażu, przekłucia uszu lub innych części ciała, które w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie miały wykonanych żadnych zabiegów operacyjnych, endoskopowych i innych diagnostycznych badań, które w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie były leczone krwią i preparatami krwiopochodnymi. W dniu oddania krwi należy być wyspanym i wypoczętym oraz zdrowym, czyli: nie mieć objawów przeziębienia, nie brać aktualnie żadnych leków.

opr. Piotr Ciwiński

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej