Terapia zajęciowa w oddziale terapeutycznym Zakładu Karnego w Herbach w Oddziale Zewnętrznym w Lublińcu.

Terapia zajęciowa
Oddział terapeutyczny dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo, w którym karę pozbawienia wolności odbywają kobiety ma artystyczną naturę. Dzięki uczestnictwie w zajęciach terapii zajęciowej prowadzonych przez kpt. Anetę Tworkowską  skazane kobiety mogą odkrywać swoje artystyczne zdolności i pasje, często mocno skryte za deficytami czy zaburzeniami osobowości. Terapia zajęciowa jest jedną z form leczenia usprawniającego. Uczestnictwo w spotkaniach nie tylko kształtuje wyobraźnię osadzonych, ale też i wzmacnia ich funkcje poznawcze wzbogacając zasoby i mocne strony podopiecznych.

Artetarapia
Arteterapia czyli terapia przez sztukę w warunkach izolacji więziennej jest przez osadzone kobiety bardzo lubianą formą oddziaływań. Chętnie wykonują one prace  malarskie farbami akrylowymi, rysują   pastelami,  szkicują, ozdabiają przedmioty techniką decoupage oraz wykonują ozdoby z wikliny papierowej. Wyjątkowym zainteresowaniem cieszy się malarstwo. W minionych dwóch miesiącach grupa osadzonych kobiet z ogromną pasją malowała i rysowała obrazy o dowolnie wybranej przez siebie tematyce. W ramach tych zajęć powstało wiele unikatowych prac , które w ocenie prowadzącej zajęcia kpt. Anety Tworkowskiej zasługują na upublicznienie poprzez zorganizowanie wernisażu w tutejszej jednostce.

Dla siebie i dla innych…
Wystawienie swoich prac pod ocenę innych osadzonych będzie niewątpliwie dla nich możliwością do wzmocnienia poczucia własnej wartości, zwłaszcza, że autorkami obrazów są osadzone, które nigdy wcześniej nie miały do czynienia z malarstwem. Dla zespołu terapeutycznego niezmiernie istotne jest to, iż skazane kobiety dopiero będąc w izolacji odkryły w sobie talent i zamiłowanie do sztuki. Osadzone twórczo zaangażowane w życie oddziału mieszkalnego potrafią lepiej zrozumieć siebie, zadbać o rozwój osobisty a także wzmocnić poczucie własnej wartości, a to ma niewątpliwie ogromne znaczenie dla kształtowania właściwej atmosfery wychowawczej w oddziale terapeutycznym.

tekst: kpt. Aneta Tworkowska
zdjęcia: kpt. Piotr Ciwiński

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej