Funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Lublińcu przyłączyli się do kampanii „Narkotyki i dopalacze zabijają” podczas debaty organizowanej przez Policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu.

O udział Służby Więziennej w debacie i włączenie się w działania profilaktyczne dla młodzieży szkolnej powiatu lublinieckiego w ramach kampanii „Narkotyki i dopalacze zabijają” poprosili lublinieccy Policjanci. Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków, dopalaczy oraz innych środków psychoaktywnych. Wspólnie z policjantami doszliśmy do wniosku, że najlepiej do młodzieży trafi przekaz z „pierwszej ręki”. Wytypowaliśmy dwie osadzone, które kończą terapię w Oddziale Terapeutycznym dla osób uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych w lublinieckiej jednostce. W sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu skazane mówiły o zgubnych skutkach zażywania narkotyków i dopalaczy. Posługując się przykładami z własnego życia opowiadały jak łatwo jest się uzależnić. Jakie niesie to za sobą konsekwencje, nie tylko dla nich samych, ale również dla ich rodziny i bliskich. Wystąpienie wywarło olbrzymie wrażenie na zebranej w sali młodzieży. My ze swojej strony mamy nadzieję, że również osiągnęło zamierzony cel.

opr.: Piotr Ciwiński
zdjęcia: Klaudia Chwalana

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej