W dniu 29 października br. Zakład Karny w Herbach reprezentowany przez por. Adama Maćkowskiego oraz MIDABO spółka jawna, w imieniu której działał jej właściciel - Dariusz Kolerski, zawały umowę o zatrudnieniu skazanych.

Dzięki nawiązaniu współpracy w Oddziale Zewnętrznym w Lublińcu zatrudnienie odpłatne znajdzie 10 skazanych kobiet. Jest to praca fizyczna polegająca na montażu obręczy z drutu na statywie montażowym. Obie strony zobowiązały się współdziałać w procesie zatrudniania osób pozbawionych wolności tak, aby praca stanowiła wsparcie procesu resocjalizacji oraz umożliwiła osiągnięcie właściwych efektów ekonomicznych i korzyści społecznych. Zatrudnienie skazanych stnowi jedną z podstawowych form oddziaływania na skazanych w celu wzbudzenia w nich woli kształtowania społecznie pożądanych postaw. Dlatego tak istotne jest zaangażowanie Słuzby Wieziennej w pozyskiwanie nowych miejsc pracy.  Dzięki pracy odpłatnej w więzieniu skazane mają możliwość odpracować i spłacić posiadane zadłużenie takie jak grzywny, zobowiązania alimentacyjne czy obowiązek naprawienia szkody. Ponadto część zarobionych środków przeznaczona jest na fundusz pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej. Zatrudnienie odbywa się w ramach programu „Praca dla więźniów” zainicjowanego przez wiceministra sprawiedliwości w 2016 roku, a realizowanego przez Służbę Więzienną. Szczegóły programu dostępne są na stronie www.sw.gov.pl/strona/ministerialny-program-pracy-wiezniow.

 

tekst i zdjęcie: Piotr Ciwiński

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej