W Oddziale Zewnętrznym w Lublińcu rozpoczęliśmy cykl aktywizacyjno-szkoleniowy dla skazanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W ramach realizowanego projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” od 28 sierpnia rozpoczęliśmy szkolenie pn. „Krawiec z cyklem zajęć aktywizacji zawodowej i pierwszej pomocy przedmedycznej”. Kursy organizowane przez Służbę Więzienną dla osób odbywających karę pozbawienia wolności są pełnoprawnymi kursami uprawniającymi do wykonywania zawodu. Podczas 50 godzina zajęć teoretycznych z zakresu aktywizacji zawodowej, pierwszej pomocy, teorii krawiectwa i BHP oraz 110 godzin zajęć praktycznych nie ma taryfy ulgowej. Każdy słuchacz musi aktywnie uczestniczyć w zajęciach, a na zakończenie kursu zdać egzamin potwierdzający zdobytą wiedzę i umiejętności.

opr.: Piotr Ciwiński

zdjęcie: archiwum jednostki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej