Chorąży Marcin Kubanek wśród wyróżnionych Odznaką Honorową „Za zasługi dla ochrony zdrowia” przyznawaną przez Ministra Zdrowia.

Chorąży Marcin Kubanek zastępca dowódcy zmiany w Oddziale Zewnętrznym w Lublińcu Zakładu Karnego w Herbach, podharcmistrz Piotr Widera – rzecznik prasowy Hufca ZHP Lubliniec oraz kapral Maciej Dąbrowski, żołnierz 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Kielcach otrzymali z rąk przewodniczącego Rady Powiatu Krzysztofa Olczyka i członka Zarządu Stowarzyszenia HDK „Legion” – Jarosława Schnobera Odznaki Honorowe „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.

Wszyscy odznaczeni są członkami zarządu klubu Honorowych Dawców Krwi „Commando” z Lublińca. Swoją działalność rozpoczęli w 2017 roku. Od tamtego czasu regularnie organizują akcje krwiodawstwa dla służb mundurowych i nie tylko. Udzielają się społecznie jako wolontariusze przy organizacji akcji krwiodawstwa, jak również prowadzą prelekcje wśród przedszkolaków i uczniów lublinieckich szkół.

Odznaki Honorowe „Za zasługi dla ochrony zdrowia” zostały przyznane przez Ministra Zdrowia za wkład w rozwój krwiodawstwa oraz promocję zdrowia na Ziemi Lublinieckiej.

 

opracował: Piotr Ciwiński

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej