11 listopada na terenie Cmentarza Wojskowego w Lublińcu odbyły się obchody Narodowego Święta Niepodległości.

Narodowe Święto Niepodległości obchodzone jest corocznie 11 listopada dla upamiętnienia odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku po 123 latach zaborów. Odzyskiwanie niepodległości było procesem stopniowym, a ustalona data wiąże się z dwoma wydarzeniami: 11 listopada 1918 roku zawarto rozejm kończący I wojnę światową, natomiast 10 listopada do Warszawy przybył Józef Piłsudski. W tych dniach, tj. 10 i 11 listopada 1918 roku naród polski uświadomił sobie w pełni odzyskanie niepodległości. Święto zostało ustanowione ustawą z dnia 23 kwietnia 1937 roku, zniesione 22 lipca 1945, przywrócono je ustawą w 1989 roku.

W Lublińcu uroczystości upamiętniające odzyskanie niepodległości co roku odbywają się na cmentarzu wojskowym. Po wprowadzeniu Kompanii Honorowej Jednostki Wojskowej Komandosów i złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości, nastąpiło odegranie Hymnu Państwowego przez Miejską Młodzieżową Orkiestrę Dętą. Następnie zebranych gości powitali Burmistrz Miasta Lublińca i Starosta Lubliniecki. Msza święta polowa koncelebrowana została odprawiona w intencji Ojczyzny i Miasta, w trakcie której Modlitwę Wiernych odczytali przedstawiciele Wojska, Policji, Służby Więziennej, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej i Harcerzy. Po zakończeniu mszy delegacje władz miasta, formacji mundurowych i instytucji samorządowych złożyły kwiaty pod pomnikiem poległych. Uroczystość zakończyła się wyprowadzeniem Kompanii Honorowej i odprowadzeniem pocztów sztandarowych. Służbę Więzienną reprezentowała delegacja z zastępcą Dyrektora Zakładu Karnego w Herbach Oddziału Zewnętrznego w Lublińcu ppłk Iwoną Wojewódką.

opr. Piotr Ciwiński

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej