Arteterapia jest jedną z ulubionych form terapii zajęciowej wśród kobiet odbywających karę pozbawienia wolności w systemie terapeutycznym dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo.

Jednym z oddziaływań resocjalizacyjnych w oddziale terapeutycznym jest terapia zajęciowa prowadzona przez wyspecjalizowany personel. Oddziaływania terapeutyczne pozwalają skazanym w sposób kreatywny zagospodarować czas. Oferta zajęć jest bardzo szeroka, dopasowana do potrzeb uczestniczek. Wśród proponowanych treści dużym zainteresowaniem cieszy się arteterapia, a w niej tzw. małe formy rzeźbiarskie, tj. wykorzystywanie prostych form użytkowych z takich materiałów jak plastelina, modelina, masa solna, formowanie papieru – orgiami, przestrzenne formy z papieroplastyki, wykonywanie prostych form użytkowych z różnych materiałów (materiały przyrodnicze, opakowania).

Dzięki tym zajęciom skazane mają możliwość wyrażania swoich myśli, emocji, przeżycia ich w sposób społecznie akceptowany.

Praca poprzez małe formy rzeźbiarskie uczy przejmowania kontroli nad własnymi emocjami, wzmacnia cierpliwość, przełamuje własne słabości, a w efekcie końcowym wzmacnia samoocenę. Zaletą takiej techniki jest wyzwolenie potrzeby swobodnej twórczej ekspresji oraz zrozumienie istoty samodzielności i odpowiedzialności za wykonane zadanie.

Wykonywanie prac z plasteliny lub modeliny wymaga precyzji i cierpliwości, dlatego ważnym jest konsekwentne motywowanie uczestniczek do aktywnego zaangażowania się w swoje dzieło, co w efekcie końcowym daje radość, dumę i poczucie sprawstwa.

 

tekst i zdjęcia: Aneta Tworkowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej