W lublinieckiej jednostce realizujemy kurs „Zagospodarowanie terenów zielonych w tym z obsługą pił i kos spalinowych z cyklem zajęć z aktywizacji zawodowej i pierwszej pomocy przedmedycznej”. Uczestniczy w nim 12 osadzonych kobiet.

logopower.jpg

Służba Więzienna regularnie organizuje kursy zawodowe dla osób pozbawionych wolności. Mają on na celu pomóc w uzyskaniu lub podniesieniu kwalifikacji zawodowych ułatwiając powrót na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności. W założeniu zdobycie stałej, płatnej pracy po wyjściu z więzienia jest jednym z elementów mającym pomóc w zapobieganiu powrotności do przestępstwa.

W Oddziale Zewnętrznym w Lublińcu trwa kurs realizowany w ramach Działania 2.7 Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W trakcie trwania kursu skazane oprócz zajęć teoretycznych i praktycznych dotyczących ogrodnictwa uczestniczą również w zajęciach z zakresu BHP, pierwszej pomocy, a także aktywizacji zawodowej. Kurs kończy się egzaminem potwierdzającym zdobytą przez uczestniczki wiedzę.

opracował: Piotr Ciwiński

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej