"Do dzieła" to autorski program resocjalizacyjny wychowawcy ds. kulturalno-oświatowych, realizowany w oparciu o arteterapię. Właśnie zakończyła się jego pierwsza edycja.

Od kwietnia do lipca w jednostce realizowaliśmy program resocjalizacyjny sprzyjający przygotowaniu do readaptacji społecznej w zakresie przeciwdziałania agresji i przemocy dla skazanych kobiet. Program pn. „Do dzieła” jest programem autorskim opracowanym przez wychowawcę ds. kulturalno-oświatowych kpt. Ewę Gimińską. Zrealizowany został w oparciu o założenia arteterapii jako procesu twórczego służącego autoekspresji.

 

Realizacja programu

W efekcie udziału w programie skazane uczestniczyły w mini wykładach i prezentacjach informujących o rozróżnianiu uczuć takich jak złość, agresja, przemoc oraz uzyskały wiedzę na temat sposobów radzenia sobie z nimi. Podczas warsztatów plastycznych otrzymały wiedzę na temat podstaw warsztatu plastycznego, nauczyły się identyfikować własne stany emocjonalne i wyrażać je w sposób twórczy. Wykonały prace plastyczne i rękodzielnicze używając różnorodnych technik artystycznych. Najładniejsze z nich przekażemy instytucjom współpracującym z jednostką bądź na cele charytatywne.

 

Na zakończenie

Ostatnia sesja odbyła się w formie wernisażu prac wyeksponowanych na świetlicy centralnej, co dało możliwość zwiedzania jej przez inne grupy skazanych uczestniczących w zajęciach realizowanych w tej sali. Na koniec spotkania skazane wypełniły ankiety. Program został oceniony pozytywnie, w związku z czym planujemy rozpoczęcie kolejnej edycji.

 

opracował: Piotr Ciwiński

foto: archiwum jednostki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej