Po raz kolejny funkcjonariusze Służby Więziennej zapukali do drzwi kombatantów ze specjalnie przygotowana paczką.

Ten gest pamięci jest niezwykle istotny, pokazuje, że o nich pamiętamy i jesteśmy wdzięczni za ich wierność ideałom. Kombatanci są naszymi bohaterami  a ich przywiązanie do Ojczyzny i poświęcenie życia za  kraj jest postawą godną najwyższego szacunku. Spotkania te wywołały uśmiech i wzruszenie zarówno u kombatantów jak i funkcjonariuszy.
Wielkanocna  paczka pamięci dla małopolskiego Kombatanta to cykliczne  przedsięwzięcie  Stowarzyszenia Odra-Niemen.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej