W dniu 3 marca 2023 roku, Szkołę Podstawową im. Ks. Jana Twardowskiego w Widomej odwiedziła plut. Patrycja Kołodziej-Glanas na co dzień pełniąca służbę jako młodszy wychowawca Działu Penitencjarnego Oddziału Zewnętrznego w Krakowie - Nowej Hucie.

Wizyta ta rozpoczęła ogólnopolski Program Edukacyjny Młodzieży „W SŁUŻBIE PRAWU”. Program ma na celu uświadomić młodzieży, że łamanie prawa może przekreślić ich plany na przyszłość, a pobyt w więzieniu jest trudnym doświadczeniem. W trakcie wizyty uczniowie Szkoły Podstawowej klas VI-VIII mieli okazję posłuchać o konsekwencjach zachowań godzących w porządek prawny, przedstawiono młodzieży zjawisko przemocy wśród rówieśników, hejtu oraz odpowiedzialności przestępczej wśród nieletnich. Uczniowie zostali zapoznani z podstawami prawa karnego oraz realiami życia więziennego.  Na zakończenie zajęć uczniowie mogli sprawdzić zdobytą wiedzę w anonimowym teście, zaś szkoła otrzymała certyfikat uczestnictwa w programie.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej