Zatrudnienie osadzonych niesie szereg korzyści dla skazanych, oraz ich rodzin, jednostek penitencjarnych oraz pracodawców. Dzięki pracy osadzeni rozwijają nowe umiejętności zawodowe, kształtują systematyczność oraz  odpowiedzialność.

W Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Krakowie skazani podejmują zatrudnienie zarówno w jednostce penitencjarnej jak i poza nią. Każdy skazany, pracujący poza terenem Oddziału Zewnetrznego pracuje odpłatnie. Osadzeni mężczyźni jak i kobiety mogą podejmować zatrudnienie w wielu miejscach, na różnych stanowiskach. Nad zatrudnieniem i realizacją programu „Praca dla więźniów” czuwa inspektor ds. zatrudnienia st. chor. Andrzej Bartosik. Skazani zatrudnieni odpłatnie, poza jednostką, 
w systemie bez konwojenta pracują w następujących miejscach: 
- WARS S.A., gdzie zatrudnienie podejmują kobiety i mężczyźni jako pracownicy porządkowi, odpowiadają głównie za sprzątanie wagonów;
- Betoniarnia, pracują tam skazani mężczyźni, których zadaniem jest pomoc przy produkcji elementów betonowych oraz za prace porządkowe na terenie miejsca pracy;
- Arcelor Mittal Refractories, zatrudnienie znalazło tam kilkunastu skazanych mężczyzn, pracują tam jako pracownicy porządkowi;
- Krakowskie Wypieki, pracują tam osadzone kobiety jako pracownice  pomocnicze przy przygotowaniu wyrobów cukierniczych oraz odpowiadają za prace porządkowe;
- Piekarnia Tomasz Nosek, pracę wykonują tam zarówno kobiety jak i mężczyźni, pomagają przy wypiekaniu chleba;
- Poczta Polska S.A, skazani mężczyźni zatrudnieni są na stanowisku ds. opracowywania przesyłek i ładunków;
- MarMa, mężczyźni zatrudnieni na stanowisku magazyniera. 
Warto podkreślić, że skazani w wyżej wymienionych miejscach pracują w różnych systemach godzinowych, zarówno w dzień, jak i w nocy. 
    Prócz zatrudniania poza jednostką, Oddział Zewnętrzy zapewnia bardzo dużo miejsc pracy również i wewnątrz jednostki. Większość skazanych zatrudnionych na terenie jednostki pracuje nieodpłatnie, jednak część etatów jest odpłatna. W Oddziale Zewnętrznym można znaleźć zatrudnienia m.in. w kuchni, w pralni, w kantynie. Dodatkowo każdy oddział mieszkalny posiada tzw. pracowników gospodarczych odpowiadających za porządek w oddziale, jak i w jego obrębie. Ponadto każdy oddział posiada pracowników odpowiadających za roznoszenie artykułów żywnościowych, głównie śniadania i kolacje.  Jednostka zatrudnia również fryzjerów, po jednym na pawilon męski i żeński, magazynierów do magazynu żywnościowego i odzieżowego, konserwatorów,którzy odpowiadają za naprawę usterek w całej jednostce, a także skazanych, którzy odpowiadają za zbiórkę oraz segregację śmieci. W jednostce skazani mężczyźni mogą zatrudnić się również na stanowisku elektryka, pomocnika elektryka czy pracownika ogólnobudowlanego. W Oddziale Zewnętrznym zatrudnieni są również skazani, którzy dbają o porządek na zewnątrz jednostki – sprzątają poczekalnię dla interesantów, garaże oraz dbają o estetyczny wygląd jednostki z zewnątrz.                                         
    Dzięiki powstałej hali produkcyjnej na terenie Oddziału Zewnętrznego, skazane kobiety znalazły tam  pracę. Od początku funkcjonowania hali wynajmuje ją firma Goodvibes zajmującą się sprzedażą internetową różnego rodzaju gadżetów elektronicznych. Dzięki temu, że hala produkcyjna znajduje się na terenie jednostki około 20 skazanych kobiet otrzymało tam pracę odpłatną.             
Dzięki możliwości podjęcia pracy w wielu miejscach zarówno na terenie Oddziału Zewnętrznego jak i poza nim skazani mają możliwość zarobienia środków pieniężnych, które mogą przeznaczyć nie tylko na utrzymanie się, ale i też na spłatę m.in. zobowiązań alimentacyjnych oraz innych zobowiązań.  Dział zatrudnienia stale pracuje nad podejmowaniem współpracy z nowymi kontrahentami, dzięki czemu liczba miejsc pracy stale wzrasta. 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej