Oddział Zewnętrzny w Krakowie - Nowej Hucie Aresztu ŚLedczego otrzymał certyfikat Prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego w kategorii „Urzędy i Edukacja” – MIEJSCE WYJĄTKOWO PRZYJAZNE RODZINOM Z DZIEĆMI

Podczas wczorajszej IV gali w sali Senatorskiej w Zamku Królewskim na Wawelu Oddział Zewnętrzny w Krakowie Nowej- Hucie Aresztu Śledczego w Krakowie otrzymał laureata plebiscytu już po raz trzeci, co uprawniło jednostkę do tytułu Miejsca Wyjątkowo Przyjaznego Rodzinom z Dziećmi. Zastępca dyrektora Aresztu Śledczego mjr Wojciech Jończyk otrzymał z rąk zastępcy prezydenta Krakowa ds. polityki społecznej i zdrowia Andrzeja Kuliga specjalną statuetkę oraz certyfikat. Do grona podmiotów, które w tym roku otrzymały certyfikat Miejsca Przyjaznego Dzieciom dołączył Areszt Śledczy w Krakowie.

Kara pozbawienia wolności dotyka nie tylko osadzonych, którzy trafiają do zakładu karnego, ale również osoby z nimi związane.

Podtrzymanie więzi pomiędzy rodzicem a dzieckiem jest jednym z najważniejszych elementów resocjalizacji. Więc jeśli więzienie jest jedynym miejscem w którym dziecko może spotkać się z rodzicem to należało tą przestrzeń przygotować tak, żeby odwiedziny nie wiązały się ze wstydem i upokorzeniem. Przestrzeń dedykowana dzieciom jest przytulna, ułatwia aktywne spędzanie czasu z dzieckiem podczas widzenia.

Dziękujemy za wyróżnienie i gratulujemy pozostałym laureatom plebiscytu.

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej