Małopolskie Stowarzyszenie Probacja i Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego serdecznie zaprasza do udziału w konferencji pt.” Organizacja pozarządowa jako partner w procesach wymiaru sprawiedliwości” .

Wydarzenie jest objęte patronatem honorowym przez Ministra Sprawiedliwości, Rzecznika Praw Obywatelskich, Dyrektora Generalnego Służby Więziennej oraz Prezydenta Miasta Krakowa. Konferencja odbędzie się w Auli uczelni, przy ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1 w Krakowie w dniu 23 września 2022 roku.

 

Funkcjonariusze z Oddziału Zewnętrznego w Krakowie – Nowej Hucie zaangażowali osadzone w realizację na tą okoliczność toreb z logo Probacji, w których rozdawane będą dla uczestników materiały konferencyjne. Osadzone odbywające karę z zaangażowaniem przy wsparciu i dopingu funkcjonariuszy zabrały się do działania. Powstało 120 toreb z logo Probacji, z którą jednostka współpracuje od lat.

Konferencja przybliży rzeczywistość organizacji pozarządowych, które tak jak Małopolskie Stowarzyszenie Probacja działają na polu poprawy bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałania przestępczości i uzależnieniom, a także pomocy rodzinom w kryzysie. Ponadto, przedmiotem międzynarodowej debaty będzie temat sytuacji dziecka w procesie skazywania rodzica. W tej części konferencji, której elementem będzie debata sędziów z kilku krajów Europy, wysłuchamy wystąpień przedstawicieli świata nauki oraz organizacji pozarządowych z Polski, Wielkiej Brytanii, Rumunii i Włoch.

Szczególną okazją do poruszania tej tematyki jest 20 lecie działalności Małopolskiego Stowarzyszenia Probacja, które jest liderem w zakresie realizacji projektów readaptacyjnych i resocjalizacyjnych wobec osób w konflikcie z prawem a także profilaktycznych w zakresie zapobiegania przestępczości. W ubiegłym roku, stowarzyszenie za swoją działalność na polu społecznym otrzymało wyróżnienie w małopolskim konkursie Kryształy Soli.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej