Podejmowane przez Służbę Więzienną działania, dostosowane do bieżącej sytuacji, od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Podejmowane przez Służbę Więzienną działania, dostosowane do bieżącej sytuacji, od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych. Dlatego dbając o ochronę zdrowia i życia funkcjonariuszy, pracowników więziennictwa oraz osadzonych i ich najbliższych, w oparciu o artykuł 247 Kodeksu karnego wykonawczego, w porozumieniu z właściwymi sędziami penitencjarnymi oraz organami dysponującymi wstrzymuje się udzielanie widzeń skazanym z rodzinami i osobami bliskimi od 31 stycznia 2022 roku do 27 lutego 2022 roku.

Dyrektor Aresztu Śledczego nie będzie również w tym okresie przyjmował rodzin w sprawach dotyczących osadzonych. Wszelkie zapytania proszę kierować pisemnie na adres jednostki, pocztą elektroniczną: as_krakow@sw.gov.pl, lub za pośrednictwem e-puap. Pisma można też składać osobiście na dzienniku podawczym.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej