Wiosna oraz lato to czas rozkwitu wielu gatunków roślin, w tym warzyw i owoców. W tym roku w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego zazieleniło się bardziej niż zwykle.

W pawilonie F naszej jednostki powstał ogródek z warzywami i owocami. Dzięki staraniom, jakie dołożyły funkcjonariuszki pełniące służbę w pawilonie zostało wydzielone miejsce na placu spacerowy. Nasiona i sadzonki do przyzakładowego ogródka zostały pozyskane przez funkcjonariuszki z działu ochrony oraz penitencjarnego. Skazane, odbywające karę w Oddziale Zewnętrznym wkładają dużo pracy, aby ogródek dał jak najwięcej plonów – podlewają, doglądają, obrywają chwasty. Dodatkowo, ogródek wzbogacony został o nasiona łąk kwietnych, które jednostka otrzymała w ramach akcji „Dopraw miasto zielenią”.

Bardzo dużo wiadomości na temat uprawy roślin oraz ich pielęgnacji skazane wyniosły ze spotkania przeprowadzonego przez pracowników z Zarządem Zieleni Miejskiej Miasta Krakowa (ZZM). W ramach współpracy, w jedno z czerwcowych przedpołudni do Oddziału Zewnętrznego przyjechali pracownicy, którzy przekazali grupce skazanym cenne informacje, które będą mogły wykorzystać również i po zakończeniu kary. Spotkanie rozpoczęło się od krótkiego quizu, w którym każda z pań, również i z nadzorujących funkcjonariuszek – musiały rozpoznać roślinę po nasionkach, które znajdywały się w próbówce. Niektóre gatunki roślin nie sprawiały im żadnego problemu, inne zaś okazały się być bardzo problematyczne. Kolejna część spotkania odbyła się już w ogródku. Przedstawiciel ZZM opowiedział, jak dbać o konkretne gatunki roślin, co robić, aby warzywa i owoce dojrzały bez użycia chemii, a także jak można wykorzystać skoszoną trawę do nawożenia roślin. Ostatnia część spotkania została poświęcona ulom. Jakie korzyści niesie postawienie ula w takim ogródku warzywno-owocowym. Ponadto uczestniczką spotkania został pokazany ul, omówiona jego budowa. Każda z pań mogła zobaczyć jego wygląda z zewnątrz, jak i od środka, jak również przyjrzeć się przyrządom służącym do wybierania miodu z ula.

Spotkanie z panami z Wydziału Zieleni Miejskiej było bardzo ciekawe i wciągające, ba także bogate w wiele interesujących informacji i ciekawostek. Współpraca z Zarządem Zieleni Miejskiej nie trwa długo, można jednak przyznać, że jest bardzo „owocna”. Mamy nadzieję, że jeszcze nie raz będziemy mogli gościć w naszej jednostce przedstawicieli wydziału i czerpać, jak najwięcej informacji o tym jak żyć w zgodzie z otaczającą nas naturą.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej