Skazani z Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Krakowie Nowej Hucie mieli okazję uczestniczyli w nabożeństwie drogi krzyżowej.

Okres Wielkiego Postu to czas pokuty i oczekiwania na najważniejsze święto dla chrześcijan. W tym szczególnym czasie odbywają się nabożeństwa, które mają odpowiednio przygotować wiernych do przeżycia Świąt Wielkanocnych. 

W dniu 31 marca, w piątek przed Niedzielą Palmową osadzeni wzięli udział w drodze krzyżowej, która celebrowana była w Kaplicy Przenajświętszej Trójcy Ojców Trynitarzy w Krakowie. Nabożeństwo wielkopostne odbyło się w intencji osób przebywających w zakładach karnych. Pomysłodawcą zorganizowania takiego nabożeństwa był wychowawca ds. kulturalno-oświatowych, który nadzorował i odpowiadał za wyjazd skazanych do kaplicy. Z inicjatywy ojca Łukasza – kapelana więziennego, wszystkie rozważania do drogi krzyżowej zostały przygotowane przez skazanych. 

Nie tylko wiara, ale i możliwość jej przeżywania za więziennymi murami są dla osób pozbawionych wolności niezmiernie ważne. Sprzyjają odnalezieniu właściwej drogi oraz ułatwiają radzenie sobie ze stresem wywołanym pozbawieniem wolności. Tym samym wiara jest  sprzymierzeńcem resocjalizacji. Pozwala na przewartościowanie swojego dotychczasowego życia i dokonanie w nim ważnych zmian.  

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej