Zachęcamy do wstąpienia w szeregi Służby Więziennej

W ramach promocji zatrudnienia funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Krakowie - Nowej Hucie spotkali się ze strażakami z OSP Kolanów oraz OSP Chodenice. Osoby zainteresowane podjęciem służby w naszej formacji otrzymały szereg informacji na temat aktualnego naboru, a także korzyści płynących z bycia funkcjonariuszem Służby Więziennej.
W ofercie zamieszczonej na stronie internetowej https://sw.gov.pl/rekrutacja , kandydatom proponujemy  m.in. zatrudnienie dające poczucie stabilizacji zawodowej, atrakcyjne świadczenia socjalne, nagrody uznaniowe, a także możliwość przejścia na emeryturę po 25 latach pracy. Swoje zgłoszenia mogą nadsyłać wszyscy obywatele naszego kraju, którzy mają uregulowany stosunek do służby wojskowej, mają co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz posiadają zdolność psychiczną i fizyczną do pełnienia służby.
Spotkanie było okazją by przybliżyć  kryteria przyjęć do Służby Więziennej oraz zdefiniować korzyści płynące ze służby w naszej formacji mundurowej.

 

Zdjęcia: plut. Patrycja Kołodziej-Glanas

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej