To nazwa serii spotkań, jaka została zapoczątkowana w naszej jednostce.

Z inicjatywą spotkań wyszła plut. Paulina Grabowska – funkcjonariuszka działu ochrony, która współpracuje z Klubem Seniora „Zawsze Młodzi” w Młodziejowicach. Do realizacji programu dołączyła również plut. Patrycja Kołodziej-Glanas, która na co dzień pełni służbę jako wychowawca. Dzięki staraniom funkcjonariuszek, w dniu 08.08.2023 r. w jednostce gościły Panie z Klubu Seniora. Głównym celem wizyty było poznanie realiów odbywania kary pozbawienia wolności. Panie odwiedziły oddziały mieszkalne, przywięzienną kaplicę, stołówkę, a najwięcej czasu spędziły w oddziale kobiecym, gdzie zobaczyły celę dla osób niepełnosprawnych, zabezpieczającą, izolacyjną, a także świetlicę oraz ambulatorium. Zwiedzającym został pokazany również ogródek warzywno-owocowy. Seniorki poznały nie tylko historię Oddziału Zewnętrznego, ale także zostały zapoznane z różnicami w systemach wykonywania kary pozbawienia wolności. Ze strony Pań padło wiele ciekawych pytań, jak również jedna z nich stwierdziła, że „w telewizji zakłady karne pokazywane są z zupełnie innej perspektywy”.  

Druga część spotkania dotyczyła prewencji kryminalnej. Plut. Paulina Grabowska przedstawiła w formie krótkiego wykładu podstawowe zasady, które wpływają na zwiększenie naszego bezpieczeństwa, zaś plut. Patrycja Kołodziej-Glanas poruszyła temat cyberbezpieczeństwa. Wspomniała również o nowych metodach, jakie stosują oszuści w celu wyłudzenia pieniędzy i jak się okazuje – metoda „na wnuczka” jest już przestarzała. Wykłady wygłoszone przez funkcjonariuszki wywołał żywą dyskusję, w trakcie której seniorki chętnie dzieliły się własnymi doświadczeniami, jak i spostrzeżeniami. 

Spotkanie w ramach inicjatywy „Bezpieczny senior”, było pierwszym, lecz nie ostatnim. Służba Więzienna realizując swoje ustawowe zadania, ma również działać na rzecz poprawy bezpieczeństwa obywateli. Podjęta przez funkcjonariuszki inicjatywa wpisuje się jak najbardziej w ustawowe cele. Entuzjazm, zadowolenie jak i zainteresowanie seniorek w spotkanie, zmotywował funkcjonariuszki do dalszego działania – podjęły decyzję o kontynuacji programu i poszerzenie go o kolejne grupy seniorów.

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej