§ 5. Funkcjonariusz i pracownik, zarówno w służbie, jak i poza służbą lub pracą, powinien zachowywać się w sposób praworządny, odpowiadający godności funkcjonariusza publicznego, unikać zachowań i sytuacji, które mogą godzić w dobre imię Służby Więziennej lub godność innych osób, dbać o społeczny wizerunek Służby Więziennej, podejmując działania służące budowaniu zaufania do niej.

Powyższy § stanowi fragment Regulaminu nr 1/2010 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 18 października 2010 roku.

Służbę Więzienną tworzą jednak przede wszystkim ludzie, których postawy są godne naśladowania. Funkcjonariusz Działu Ochrony Aresztu Śledczego w Poznaniu, w dniu 22.12.2023r., w czasie drogi do Służby zauważył osobę leżącą na ławce. Ze względu na panujące warunki atmosferyczne, nie zastanawiając się, postanowił sprawdzić czy osoba ta nie wymaga pomocy. Z uwagi na brak możliwości nawiązania kontaktu z poszkodowanym, po uprzednim sprawdzeniu podstawowych funkcji życiowych szer. Sebastian Kukulski wezwał służby ratunkowe oraz pozostał z poszkodowanym do czasu przyjazdu służb ratunkowych.

Doceniając wzorową postawę funkcjonariusza Dyrektor Aresztu Śledczego w Poznaniu ppłk Przemysław Banaszak udzielił mu wyróżnienia.tekst: st.szer. Hubert Urbański 
zdjęcia: mjr Marcin Błaszczyk 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej