Dnia 1 marca 2023 r. osadzeni z Oddziału Zewnętrznego w Koszalinie w ramach zajęć kulturalno-oświatowych organizowanych poza terenem jednostki uczestniczyli w lekcji historii poświęconej pamięci Żołnierzy Wyklętych z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Wystawa została zorganizowana w piwnicach dawnej siedziby Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Koszalinie. Po wystawie skazanych oprowadzili pracownicy koszalińskiej delegatury IPN, którzy swoją ogromną wiedzą ww. temacie zachęcili do aktywnego uczestnictwa. Podczas multimedialnej projekcji w piwnicach aresztu osadzeni mogli również zapoznać się z biografiami następujących bohaterów podziemia niepodległościowego: rotmistrza Witolda Pileckiego, Danuty Siedzikównej, pseudonim „INKA”, Zdzisława Badocha, pseudonim „Żelazny”, Kazimierza Chmielowskiego, pseudonim „Rekin”. Następnie przedstawione zostały młodzieżowe organizacje antykomunistyczne z terenu Koszalina i jego najbliższych okolic, a skazani mogli podziwiać eksponaty repliki broni i mundurów z omawianego okresu.

Dla pozostałych skazanych w dniu 02.03.2023 r. zorganizowano w sali widzeń na terenie Oddziału Zewnętrznego w Koszalinie wystawę z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Tekst i zdjęcia: mjr Paweł Szajner

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej