Pytanie, czym zajmuje się nadleśnictwo, jak wygląda ich praca oraz jakie są tego efekty zadaje wielu z nas.

Osadzeni z Oddziału Zewnętrznego w Koszalinie Aresztu Śledczego w Koszalinie dzięki uprzejmości Nadleśnictwa Manowo mieli szansę usłyszeć odpowiedzi na te jak i wiele innych pytań. Na terenie jednostki odbyło się spotkanie z Panią Dagny Nowak – Staszewską starszym specjalistą ds. ochrony przyrody i edukacji, która omówiła, czym zajmują się pracownicy leśnictwa. Gospodarka leśna, dostarczanie surowców jest fundamentem pracy leśnictwa. Praca pracowników leśnictwa również dotyczy nas samych, ponieważ każdy może swoim działaniem przyczynić się do poprawy struktury naszych lasów. Dbając o środowisko, stawiając na politykę proekologiczną jesteśmy w stanie przyłożyć się do poprawy wyglądu i funkcjonowania naszych lasów. Prowadząca spotkanie widząc zainteresowanie skazanych scharakteryzowała Nadleśnictwo Manowo między innymi wymieniła i omówiła 17 jezior występujących w Nadleśnictwie, gatunki drzew oraz przedstawiła prezentację o ptakach z tego regionu. 
Mamy nadzieję, że w przyszłości współpraca z Nadleśnictwem Manowo będzie kontynuowana i będzie więcej spotkań dla osadzonych w naszym jednostce. Widząc zainteresowanie prelekcją skazanych oraz pytania o przyszłe zajęcia jesteśmy pełni optymizmu i zachęcamy do zdobywania wiedzy ekologicznej i wdrażanie w nasze codzienne życie. 
Tekst i zdjęcia: mjr Paweł Szajner

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej