W dniu 22 maja 2023 r. w Oddziale Zewnętrznym w Dobrowie miało miejsce spotkanie dla osadzonych z Panem Rafałem Semołonikiem, starszym specjalistą Delegatury IPN w Koszalinie – Pion edukacyjny.

Podczas prelekcji prowadzący przedstawił życiorys bohatera spotkania – księdza Jerzego Popiełuszki. Zaczynając od okresu młodości księdza oraz momentu jego wstąpienia do Wyższego Seminarium Duchownego w Warszawie, dalej omówiona została odbyta przez ks. Jerzego Popiełuszkę służba wojskowa w jednostce w Bartoszycach oraz pełniona posługa kapłańska po przyjęciu święceń z rąk Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Popiełuszko w swoich kazaniach piętnował brutalność komunistów tłumiących strajki w kraju, co prowadziło do wzmożonej inwigilacji jego działalności, prób zamachów na życie księdza, a w ostateczności do jego zamordowania przez funkcjonariuszy SB. Na koniec prowadzący omówił pogrzeb Jerzego Popiełuszki, proces jego morderców przed Sądem Wojewódzkim w Toruniu oraz nawiązał do filmu „Popiełuszko – Wolność jest w nas”, przedstawiającego życie i historię księdza.

Tekst: sierż. Grzegorz Nowak
Zdjęcia: szer. Małgorzata Stempniewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej