Praca osób odbywających karę pozbawienia wolności w jednostkach penitencjarnych jako jedna z najważniejszych form resocjalizacji oraz readaptacji stanowi dla Służby Więziennej sprawę priorytetową.

Praca w więzieniu to jeden z najważniejszych środków aktywizacji skazanych. Jest zgodna z zasadą normalności, czyli uznaniem norm obowiązujących w społeczeństwie. Ten środek oddziaływania penitencjarnego ma istotne znaczenie dla sytuacji materialnej skazanego i jego rodziny. Zarobki przyczyniają się do poprawy statusu materialnego skazanego, możliwości wsparcia najbliższych oraz realizowania spłaty ciążących na nim zobowiązań m.in. świadczeń alimentacyjnych. Zatrudnienie wypełnia czas skazanego, przeciwdziała nudzie więziennej, pozwala zachować sprawność zawodową, uczy systematyczności oraz wpływa na dyscyplinę. Ma to istotne znaczenie dla higieny psychicznej, bowiem osadzony czuje się potrzebny i uczy się pracy oraz współdziałania z innymi. Praca jest wtedy środkiem oddziaływania resocjalizacyjnego, gdy powoduje u skazanego pożądane zmiany. Wyrobienie umiejętności i potrzeby pracy określamy jako wychowanie do pracy. Natomiast poprawę jakości pracy (dokładność, obowiązkowość) oraz przekonanie, że praca, a nie przestępstwo jest sposobem na życie określamy wychowaniem przez pracę.
Spełniając jeden z najważniejszych środków aktywizacji skazanych w dniu 15 czerwca 2023 roku w  Areszcie Śledczym w Koszalinie podpisano kolejną, nową umowę o zatrudnienie odpłatne skazanych na podstawie skierowania do pracy z Przedsiębiorstwem Usługowo Handlowym Piotr Fira.

Tekst: mjr M. Obrębska
Zdjęcia: chor. sztab. K. Kopiec

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej