W Areszcie Śledczym w Koszalinie przy współpracy z Centrum Integracji Społecznej odbyły się zajęcia z aktywizacji zawodowej dla skazanych.

W trakcie zajęć osadzeni poznali sposoby radzenie sobie z bezrobociem poprzez poszukiwanie zatrudnienia oraz zagadnienia i mechanizmy rządzące na rynku pracy, mieli także możliwość nabycia wiedzy jak wykorzystać swoje mocne i słabe strony w odnalezieniu indywidualnej ścieżki rozwoju.

Udział w spotkaniu poszerzył skazanym wiedzę dotyczącą rozwoju zawodowego, jak również pozwolił nabyć praktycznych umiejętności poszukiwania pracy a tym samym przyczynić się do praworządnego funkcjonowania w społeczeństwie.

 

Tekst i zdjęcia: mjr Marcin Pieńkowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej