W dniu 29 grudnia 2022 r. podsumowano XVIII edycję Ogólnopolskiego Przeglądu Konkursowego na Audycję Radiowęzłową ,, Historia Żywa – Moja Mała Ojczyzna – Moja Rodzina – Ja” organizowanego przez Areszt Śledczy w Koszalinie.

W tegorocznej XVIII edycji wzięło udział 14 osadzonych z 9 jednostek penitencjarnych, którzy przesłali 12 prac konkursowych. Jury w 7 osobowym składzie: Fundacja Zastopuj, Ośrodek Diagnostyczny Koszalin, Kapelan Aresztu Śledczego w Koszalinie, Biblioteka Publiczna w Koszalinie, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Koszalinie, Radio Koszalin, Dyrektor Aresztu Śledczego w Koszalinie dokonało oceny nadesłanych prac.

I - miejsce zajęła audycja z AŚ w Koszalinie pt: ,,Rozmowa z sumieniem” ( 60 pkt)

II - miejsce zajęła audycja z AŚ w Lublinie pt: ,,Skąd pochodzę, tutaj wróciłem,tu obecny będę zawsze” ( 58 pkt )

III – miejsce zajęła audycja z ZK w Kamińsku pt: ,,Pamięć to tożsamość” ( 57 pkt )

 

Organizator pragnie podziękować wszystkim uczestnikom konkursu za wzięcie w nim udziału i nadesłanie ciekawych oraz interesujących audycji.

 

Tekst i zdjęcia: mjr Marcin Pieńkowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej