W dniu 29 grudnia 2021 r. podsumowano i zakończono XVII edycję Ogólnopolskiego Przeglądu Konkursowego na Audycję Radiowęzłową ,, Historia Żywa – Moja Mała Ojczyzna – Moja Rodzina – Ja” organizowanego przez Areszt Śledczy w Koszalinie.

W tegorocznej siedemnastej edycji wzięło udział 8 osadzonych z 7 jednostek penitencjarnych, którzy przesłali 7 prac konkursowych. Jury w 9 osobowym składzie reprezentującym takie instytucje jak: Urząd Miasta w Koszalinie, Muzeum w Koszalinie, Biblioteka Publiczna w Koszalinie, Radio Koszalin, Kuria Biskupia Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej, Kościół Zielonoświątkowy, Kościół Prawosławny, O.I.S.W w Koszalinie dokonało oceny nadesłanych prac. 

I - miejsce zajęła audycja z AŚ w Koszalinie pt: ,,Czas”, ( 46 pkt)
II - miejsce zajęła audycja z AŚ w Gdańsku pt: ,,Piwnica pod Baranami”, ( 44 pkt )
III – miejsce zajęła audycja z ZK w Rzeszowie pt: ,,Masz Moc”, ( 42 pkt )

Organizatorzy pragną podziękować wszystkim uczestnikom konkursu za wzięcie w nim udziału i nadesłanie ciekawych i interesujących prac. Konkurs przez lata okrzepł, udowodnił, że jest potrzebny, mamy nadzieję, że w kolejnych latach zainteresowanie konkursem nie zmaleje.

Tekst i zdjęcie: mjr W. Aleksandrowicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej