W Areszcie Śledczym w Koszalinie podsumowano XIX edycję Ogólnopolskiego Przeglądu Konkursowego na Audycję Radiowęzłową ,, Historia Żywa – Moja Mała Ojczyzna – Moja Rodzina – Ja” organizowanego przez Areszt Śledczy w Koszalinie.

W tegorocznej XIX edycji wzięło udział 15 osadzonych z 10 jednostek penitencjarnych, którzy przesłali 12 prac konkursowych. Jury w składzie: Kierownik Ośrodka Diagnostycznego, Kapelan Aresztu Śledczego w Koszalinie, Przedstawiciel Biblioteki Publicznej w Koszalinie, Dyrektor Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Koszalinie, Przedstawiciel Radia Koszalin, Przedstawiciel Forum Służby Więziennej oraz Dyrektor Aresztu Śledczego w Koszalinie dokonali oceny nadesłanych prac.

Pierwsze miejsce zajęła audycja z A.Ś. Gdańsk pt. Moje osobiste doświadczenia – jaka jest moja historia, drugie miejsce zajęła audycja z ZK Wronki pt. Walka o wolność waszą i naszą, miejsce trzecie zajęła audycja z ZK Kamińsk pt. Mój z nałogiem bój.

Organizator pragnie podziękować wszystkim uczestnikom konkursu za wzięcie w nim udziału i nadesłanie ciekawych oraz interesujących audycji.

 

Tekst : mjr Marcin Pieńkowski

Rozmiar: 1.5 MB
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej