W dniu 6 września 2022 roku projekcją filmów pt. „Raj” w reż. Mateo Cabeza (Hiszpania 2022 r.), „Ondyna” w reż. Tomasza Śliwińskiego (Polska 2019 r.), „Spojrzenie” w reż. Wonjin Kim (Korea Południowa 2022 r.) w Oddziale Zewnętrznym w Koszalinie rozpoczął się XII Mały Festiwal w ramach 19 Europejskiego Festiwalu Filmowego „Integracja Ty i Ja” .

Po projekcji filmów w sali widzeń OZ Koszalin odbyły się warsztaty rękodzieła artystycznego. Po raz kolejny w atmosferze wspólnej integracji z udziałem osadzonych umiejętności i uzdolnienia plastyczne pod kierunkiem opiekunów zaprezentowali podopieczni: Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach, Warsztatu Terapii Zajęciowej nr 1 oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Koszalinie. Osadzeni chętnie włączyli się do udziału pomagając osobom z niepełnosprawnością wykonując wspólnie z nimi prace plastyczne, ozdabiając wyroby garncarskie oraz malując owady pod kierunkiem przedstawicielki z Nadleśnictwa Manowo. Wykonane podczas wspólnych zajęć prace zostały zaprezentowane na zorganizowanej po warsztatach wystawie. Wspólne warsztaty skazanych z osobami z dysfunkcjami pozwalają przełamywać bariery mentalne, uczą empatii, akceptacji i tolerancji, stanowią jednocześnie efektywną formę readaptacji społecznej dla osób odbywających karę pozbawienia wolności.


 

Tekst i zdjęcia mjr Paweł Szajner

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej