W Koszalińskiej Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych odbyło się spotkanie rektora Aleksandra Markiewicza z mjr Ewą Bartkowską dyrektorem Aresztu Śledczego w Koszalinie.

Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych – niepubliczna wyższa szkoła zawodowa w Koszalinie, powstała w 2005 roku, kształci w systemie studiów licencjackich i magisterskich na kierunku pedagogika oraz na studiach podyplomowych. 

Na spotkaniu omówiono zasady współpracy, która dotyczy promocji służby w tym naboru, odbywania praktyk studenckich, organizowania dni otwartych. 

Tekst i zdjęcia: M. Obrębska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej