Uczestnicy przeglądu reprezentowali 5 jednostek penitencjarne, tj.: Zakład Karny w Barczewie, Oddział Zewnętrzny w Koszalinie, Areszt Śledczy w Radomiu, Areszt Śledczy w Lublinie, Areszt Śledczy w Olsztynie.

VIII Ogólnopolski Przegląd Prezentacji Multimedialnych lub Filmów pod hasłem „Chcę być EKO – Ekologia w jednostkach penitencjarnych” zorganizowany przez Oddział Zewnętrzny w Koszalinie  Aresztu Śledczego w Koszalinie pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Koszalina, Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Koszalinie, Regionalnej  Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku, Nadleśnictwa Manowo i Organizacji Odzysku Reba w Warszawie dobiegł końca.                                             

Jury przeglądu po obejrzeniu nadesłanych konkursowych prezentacji multimedialnych dokonało ich oceny przyznając punkty w skali od 1 do 10.
Decyzją Jury I miejsce zdobyła prezentacja pt. „Ekologia w jednostkach penitencjarnych”  Oddziału Zewnętrznego w Koszalinie Aresztu Śledczego w Koszalinie, II miejsce - prezentacja pt. „Walka o klimat” Zakładu  Karnego w Barczewie, a III lokatę zdobył Areszt Śledczy w Radomiu za prezentację pt. „Inwestycja lęgowa”. Zdobywcy pierwszych trzech miejsc otrzymali nagrody rzeczowe, pozostali uczestnicy otrzymali wyróżnienia za udział w przeglądzie w postaci dyplomów.
Gratulacje należą się wszystkim uczestnikom Przeglądu, którzy w ten sposób przyczynili się między innymi do popularyzacji wiedzy z zakresu edukacji ekologicznej, propagacji postaw proekologicznych oraz rozwijania świadomości i wrażliwości ekologicznej wśród osadzonych. Ponadto Z-ca Dyrektora kpt. Andrzej Paszko przekazał w ramach współpracy na ręce Pani Dagny Nowak - Staszewskiej starszej specjalistki ds. ochrony przyrody i edukacji z Nadleśnictwa Manowo karmniki dla ptaków, budki lęgowe oraz hotele dla dziko żyjących owadów zapylających wykonane przez skazanych w ramach organizowanych zajęć w pracowni plastyczne.

Tekst i zdjęcia: mjr Paweł Szajner

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej