W ramach obchodów świąt majowych w Oddziale Zewnętrznym w Dobrowie zorganizowane zostało spotkanie połączone z prelekcją tematyczną dla osadzonych.

Podczas spotkania przybliżono kluczowe wydarzenia historyczne związane ze świętami majowymi. Oprócz wartości edukacyjnej, tego typu spotkania mają na celu kształtowanie postaw patriotycznych oraz propagowanie wiedzy o polskiej tożsamości i symbolach narodowych. Dodatkowo osadzeni rozwiązywali specjalnie przygotowany na tę okazję Quiz – Historia Konstytucji 3 Maja.

Początek maja obfituje w święta, które niewątpliwie należą do tych najważniejszych. Osadzeni wysłuchali prelekcji, w której omówione zostały najważniejsze informacje związane z Międzynarodowym Dniem Solidarności Ludzi Pracy. W Polsce dzień ten funkcjonuje pod nazwą Święto Pracy lub po prostu 1 Maja. Była to dobra okazja aby poruszyć i zgłębić temat jak ważna jest praca w życiu każdego człowieka. 
Kolejnym wątkiem spotkania było omówienie znaczenia symboli narodowych i Dnia Flagi RP. 
Pozostała część prelekcji została poświęcona tematowi czym jest Święto Narodowe Trzeciego Maja. Przybliżona została nierozerwalnie związana z Konstytucją 3-go Maja postać Stanisława Augusta Poniatowskiego oraz uchwały Sejmu Czteroletniego. 
Ważnym przesłaniem płynącym z obchodów świąt majowych jest fakt, że nieustannie należy kształtować i kultywować pozytywny stosunek do pracy, szacunek do symboli narodowych, oraz dbać o edukację na temat polskiej tożsamości. 

Tekst: sierż. Grzegorz Nowak
Zdjęcia: st. sierż. Paweł Wojtiuk 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej