Światowy Dzień Wody został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucją z dnia 22 grudnia 1992 r., w ramach Agendy 21, podczas konferencji Szczyt Ziemi 1992 (UNCED) w Rio de Janeiro w Brazylii.

Na hali sportowej Oddziału Zewnętrznego w Dobrowie zorganizowane zostało edukacyjne spotkanie dla osadzonych. Głównym celem prowadzącego było zwrócenie szczególnej uwagi na kwestię związaną z ilością wody zużywanej przez nas każdego dnia, podkreślenie jak ważne jest obecnie jej oszczędzanie oraz przedstawienie różnych sposobów na ograniczenie ilości zużywanej wody.

 Od 1993 r. corocznie Światowy Dzień Wody obchodzony jest pod innym hasłem. Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło Światowy Dzień Wody na datę 22 marca. W tym roku Światowy Dzień Wody obchodzony jest pod hasłem: „Wody podziemne – uczynić niewidzialne widocznym” (Groundwater – Making the invisible visible).

Jak wskazuje ONZ na stronie tegorocznych obchodów Światowego Dnia Wody, wody podziemne są niewidocznym skarbem. Nie da się ich dostrzec gołym okiem, choć znajdują się tak blisko – tuż pod naszymi stopami. Mają istotny wpływ na nasze życie - w najbardziej suchych częściach świata wody podziemne mogą stanowić jedyne źródło dostępu do wody; w przyszłości wody podziemne będą odgrywać kluczową rolę w adaptacji do zmian klimatu, dlatego musimy chronić je przed zanieczyszczeniami oraz zarządzać ich zasobami w sposób zrównoważony, dbając równocześnie o potrzeby ludzi i planety. Znaczna większość zasobów wody słodkiej to wody podziemne. Z danych będących w ewidencji organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynika, że w 2021 r. funkcjonowało w Polsce 12099 ujęć wody wykorzystywanych do zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, w tym 360 ujęć powierzchniowych i 11739 ujęć wody podziemnych.

Tekst: sierż. Grzegorz Nowak

Zdjęcia: sierż. Marcin Barszczewski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej