22 marca przypada Światowy Dzień Wody. Został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 22 grudnia 1992 roku.

Głównym celem Dnia jest zwrócenie uwagi społeczności międzynarodowej na wpływ gwałtownego wzrostu populacji ludzkiej, industrializacji, zmian klimatycznych, konfliktów zbrojnych i klęsk żywiołowych na systemy wodne świata. 

Temat trudny bo świadomość społeczna problemu jest niestety na niskim poziomie. Ale ponieważ te wyzwanie ma wysoki priorytet społeczny w Oddziale Zewnętrznym w Dobrowie przy Areszcie Śledeczym w Koszalinie została zorganizowana prelekcja, która ma służącyć kształtowaniu świadomości społecznej na temat odpowiedniego gospodarowania zasobami świeżej wody na Ziemi.

Na Świecie jest szereg inicjatyw, których przedmiotem uwagi jest m.in. dokonywanie oceny stanu ekosystemów i zbiorników wodnych, a także dystrybucji i wykorzystania zasobów wody pitnej, jak również poprawa zarządzania nimi w rejonach, w których występuje niedobór wody. Stały dostęp do wody pitnej jest podstawową potrzebą każdego człowieka i warunkiem zachowania zdrowia. Tymczasem światowe zasoby wody kurczą się w wyniku globalnego ocieplenia, rozwoju przemysłowego i zanieczyszczeń. Szacuje się, że ok. 10% populacji nie ma dostępu do wody pitnej. Prelekcja, którą poprowadził wychowawca ma także uzmysłowić, że kryzys wodny nie jest problemem wybranych społeczności. Zjawiska takie jak powódź czy susza mogą dotknąć każdego. Kluczowe jest więc rozwijanie poczucia odpowiedzialności każdego z nas za zachowanie zasobów wodnych na Ziemi. 

Tekst: mjr Zbigniew Starzyński

Zdjęcia : mjr Zbigniew Sołtys

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej