Światowy Dzień Ludności to coroczne święto, które przypada na 11 lipca. To rocznica tzw. Dnia Pięciu Miliardów, jednorazowego święta z 11 lipca 1987 roku, kiedy to liczba ludności na Ziemi osiągnęła taką wartość.

Obchody Światowego Dnia Ludności mają przede wszystkim na celu rozwiązywanie problemów, które są wspólne dla całej ludzkiej populacji. Niezbędne jest zwrócenie uwagi opinii publicznej, instytucji oraz osób decyzyjnych na kwestie globalne. Każdego roku na świecie organizowane są w związku z tym wydarzenia, które pozwalają nam dyskutować o możliwościach zrównoważonego rozwoju. Niezbędne jest planowanie i prognozowanie kwestii związanych z sytuacją społeczną i gospodarczą, które rzutują na nas wszystkich. 

W Oddziale Zewnętrznym w Dobrowie 10 lipca zostało zorganizowane spotkanie dla osadzonych, które miało na celu podjęcie tematów związanych ze Światowym Dniem Ludności. Podczas spotkania została przybliżona idea przyświecająca obchodom tego szczególnego, międzynarodowego święta. Osadzeni wysłuchali prelekcji prowadzącego, zapoznali się z prezentacją multimedialną, a następnie zostali zaproszeni do dyskusji nawiązującej do tematu przewodniego. Żeby lepiej uzmysłowić uczestnikom spotkania naglące problemy związane z gwałtownymi zmianami na naszej planecie, przedstawione im zostały aktualne dane statystyczne, liczbowe i niepodważalne fakty badaczy, którzy zajmują się kwestiami globalnymi. Mogli się dowiedzieć wielu ciekawych oraz skłaniających do przemyśleń faktów, takich jak: 

każdego roku przyrost ludności wynosi ponad 1%;

w każdej sekundzie umierają na świecie 2 osoby, a w tym samym czasie rodzi się 5 noworodków;

średnia globalna długość życia wzrosła z 65 lat (1990 r.) do 73 lat (2019 r.);

prognozowana liczba ludności na 2050 rok to ponad 9 miliardów;

od roku 2007 więcej ludzi zamieszkuje miasta niż obszary wiejskie; 

w ciągu ostatnich 200 lat liczba ludności wzrosła siedmiokrotnie.

Ponadto, poruszone zostały tematy związane z ochroną środowiska naturalnego, globalnym ociepleniem, racjonalnego eksploatowania zasobów naturalnych i polityki żywieniowej. 

Tematy związane ze Światowym Dniem Ludności są bardzo rozległe, a przy tym ważne i z każdym rokiem wręcz zyskują na swojej aktualności. Dlatego bez względu na miejsce aktualnego pobytu podejmowanie ich jest niezwykle istotne, bo tylko dzięki starannie zaplanowanym działaniom jesteśmy w stanie dbać o siebie i naszą planetę. 

Tekst, zdjęcia: sierż. Grzegorz Nowak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej