W Oddziale Zewnętrznym w Koszalinie odbyło się spotkanie osadzonych z pracownikiem Koszalińskiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej

Było to kolejne z rzędu spotkanie organizowane w naszym zakładzie z Panem Rafałem Semołonikiem. Temat spotkania powstał na prośbę samych osadzonych, którzy często poruszali osobę pułkownika Ryszarda Kuklińskiego w swoich zapytaniach na poprzednich spotkaniach. Na spotkaniu przedstawiono krótki życiorys bohatera naszej prelekcji, jego przeżycia z okresu drugiej wojny światowej oraz działalności konspiracyjnej w organizacji „Miecz i Pług”. W dalszej części prelekcji skazani poznali historię pułkownika jako żołnierza armii polskiej, oraz powody, dla których postanowił zostać najlepszym amerykańskim agentem. Następnie została pokazana jego blisko dziesięcioletnia współpraca z CIA jako szpiega pod kryptonimem „Jack Strong” oraz ogrom przekazanych informacji wywiadowczych, które pośrednio doprowadziły do upadku Imperium Zła, za jakie uchodził ZSRR. Następnie przedstawiono tragiczną końcówkę życia pułkownika, a zwłaszcza śmierć jego dwóch synów Waldemara i Bogdana w niejasnych do dzisiaj okolicznościach.

Na koniec wywiązała się dyskusja z osadzonymi na temat Ryszarda Kuklińskiego. Głównym jej nurtem była ocena, na ile film pt. „Jack Strong” z 2014 roku przedstawiał prawdę o życiu pułkownika.

Tekst i zdjęcia mjr Paweł Szajner

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej