Kolejne spotkanie skazanych z Oddziału Zewnętrznego w Dobrowie z przedstawicielem IPN.

Urodzony w 1960 roku Jan Stawisiński był głównym bohaterem prelekcji. Prowadzący przybliżył życiorys człowieka, który stając w obronie kardynalnych praw ludzkich niestety w bardzo młodym wieku tragicznie zakończył swoje życie. Jan Stawisiński był jednym ze strajkujących górników kopalni „Wujek” w Katowicach. W 1981 roku protestujący górnicy sprzeciwili się tyranii i stosowaniu wobec nich przemocy. Tymczasem ówczesna władza zastosowała wobec strajkujących tzw. środki przymusu bezpośredniego w tym ostrzał z ostrej amunicji plutonu specjalnego ZOMO. Doprowadziło to do śmierci dziewięciu strajkujących górników. Jednym z poległych był Jan Stawisiński postrzelony 16 grudnia 1981 roku. Strajkujący postępowali zgodnie z prawem i w poczuciu głębokiej wiary nadchodzących pozytywnych zmian. Ponieśli jednak męczeńską śmierć w walce o sprawiedliwość i poszanowanie ludzkiej godności.

Osadzeni z zainteresowaniem wysłuchali historii dotyczącej młodego człowieka, który wykazał się dużą odwaga i zaangażowaniem w walce o ludzkie prawa. Na koniec spotkania przedstawiciel IPN udzielał wyczerpujących odpowiedzi na dodatkowe pytania osadzonych dotyczących Jana Stawisińskiego oraz innych wydarzeń z okresu stanu wojennego w Polsce.

 

Tekst i zdjęcia : sierż. Grzegorz Nowak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej