W dniu 24 listopada br. grupa młodzieży z Zespołu Szkół nr 1 w Koszalinie wraz z opiekunem odwiedziła Oddział Zewnętrzny w Koszalinie.

Uczniowie IV klasy Technikum Hotelarskiego z wychowawcą Panią Kingą Adamską mieli okazję zwiedzić teren jednostki oraz bazę do zajęć  kulturalno-oświatowych i sportowych realizowanych przez kadrę penitencjarną. Poznali charakterystykę zakładu karnego typu półotwartego oraz zakres oddziaływań penitencjarnych i terapeutycznych skierowanych do skazanych. Zaprezentowany został film podsumowujący 10-letni udział Zakładu Karnego i Oddziału Zewnętrznego w Koszalinie w Małym Festiwalu Integracja Ty i Ja oraz film „O matce” zrealizowany przez osadzonych pod kierunkiem reżysera studia EGoFILM w ramach projektu pn. Każdy może poznać tajniki filmu i zostać filmowcem.   Mając na uwadze wiek uczestników przeprowadzona została pogadanka z zakresu profilaktyki przestępczości mająca na celu uświadomienie konsekwencji popełniania czynów zabronionych. Przybliżono również kryteria naboru do Służby Więziennej, charakter i specyfikę służby, a bardziej  zainteresowanym – szczegóły postępowania kwalifikacyjnego, a także korzyści i trudy płynące z pełnienia służby.


Tekst: mjr Mirosław Wilman 
Zdjęcia: mjr Paweł Szajner 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej